Ett elektroniskt nyhetsbrev från KvalitetsCentrum AB

Nu har vi fått ytterligare en kund till vår DocuWeb-sida med program för dokumenthantering >>läs mer

Bengt Rundquist

Vi har ömsat skinn och gått från den fyrkantiga "ISO-kvaliteten" till den mer runda "Livskvaliteten".
Vi har sett att det inte räcker med rutinbeskrivningar och instruktioner för att Totalkvaliteten ska infinna sig.
Det behövs ytterligare en dimension! Vi har i samband med olika uppdrag funnit att den som mår bra på jobbet också är besjälad av att uppfylla förväntningar både från kunder och kollegor. Därför har vi vidareförädlat vårt varumärke "GreppaLivet" och fyllt det med ett innehåll som är komplett för att man genom att leva sunt har förutsättningar att ha hög livskvalitetet både på jobbet och tillsammans med familj och övrig fritid. Det handlar inte bara om motion som många friskvårdsaktiva förespråkar, utan det handlar ännu mer om att vi äter rätt mat eftersom vår kropp fortfarande är på stenåldersstadiet. Därför har flera av våra uppdragsgivare, som förstått vad det handlar om, satsat på våra "äta-rätt-kurser". Vi har därför startat en egen hemsida med detta innehåll. Läs mer på www.greppalivet.nu